Practician în insolvenţă

Societate civilă profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR nr. matricol 2A0012 – RSP 0140

Sediul social: Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei, CIF: RO 20569559

Cont bancar: RO69 INGB 0000 9999 0234 2316 ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucureşti

Web: www.contexpertbacau.ro

Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax: 0234 542222

Tel mobil: 0744 390048