Pentru contractarea serviciilor de consultanţă pentru afaceri, contabilitate, evaluare şi reorganizari, restructurare şi insolvenţă

Având în vedere dificultăţile întâmpinate de agenţii economici datorită crizei economice şi imposiiblităţii derulării în condiţii normale a activităţii, CONTEXPERT S.P.R.L. şi CONT-EXPERT S.A. îşi oferă serviciile de consultanţă în afaceri, restructurări, reorganizări şi insolvenţă, în ajutorul intreprinzătorilor.

Activităţi realizate în domeniul consultanţei:

 • Consultanţă de specialitate economică si financiar-contabilă
 • Conducerea evidenţei contabile, activităţi de cenzorat si bilanturi contabile la societăţile comerciale;
 • Consultanţă recuperări creanţe, acţiuni introductive, negocieri, reprezentări debitori;
 • Studii de fezabilitate pentru restructurare, planuri de afaceri, divizări, fuziuni;
 • Evaluări de intreprinderi, bunuri, active, participaţii, acţiuni, garanţii la credite bancare, retregeri asociaţi, reorganizare, fuziuni sau divizări de intreprinderi, înfiinţări, aporturi, participaţii capital;
 • Consultanţă în insolvenţă, reorganizări, restructurări, adminsitrare judiciară si lichidări voluntare conform Legii nr.31/1990, concordat preventiv;
 • Expertize judiciare de specialitate în domeniul insolvenţei, lichidării, expertize contabile, tehnice;
 • Activitatea de administrator special în cadrul procedurilor insolvenţei
 • Administrări de intreprinderi, de active şi imobile.

Vă facem cunoscut apariţia Legii 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-joc, care are drept scop salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activităţii acesteia, a păstrării locurilor de muncă şi a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea unui concordat preventiv. Concordatul preventiv se realizează prin judecătorul sindic al tribunalului, procedura fiind confidenţială, fără publicitate, la cererea firmei. Cererea se introduce înainte de a intra în incapacitatea de plată, în urma deciziei administratorului. Mandatul ad-hoc are scopul de a ajuta debitorul în continuarea activităţii, deşi se află într-o stare de dificultate, cu acordul creditorilor.

Se poate solicita şi suspendarea provizorie a urmăririlor silite.

În perioada concordatului preventiv omologat nu se poate deschide procedura insolvenţei/falimentului faţă de debitor.

Prin realizarea procedurilor de insolvenţă prevăzute de Legea 85/2006 se poate realiza o protecţie a patrimoniului, prin stoparea executărilor silite şi a altor acţiuni împotriva patrimoniului, în folosul firmei, cu scopul de a se acoperi creanţele. Apreciem că fenomenul insolvenţei, chiar al falimentului, este real, normal şi benefic mediului de afaceri, iar o procedură deschisă la timp poate duce la salvarea afacerii şi patrimoniului debitorului.

Prin examinarea situatiei economice si juridice a firmei, a mediului de afaceri şi a perspectivelor firmei, se poate găsi o soluţie eficientă şi convenabilă pentru a depăşi dificultăţile existente.

Ulterior, prin asigurarea unui management de criza vom găsi soluţiile cele mai eficiente şi fezabile, astfel încât să se realizeze o utilizare eficientă a resurselor firmei şi procedurilor legale.

Abilitări si acreditări

 • Uniunea Natională a Practicienilor in Insolventă din Romania – UNPIR (membru )
 • Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Romania – ANEVAR
 • Autoritatea pt Valorificarea Activelor Statului – AVAS – acreditat ca lichidator şi evaluator
 • Agenţia Natională de Administrare Fiscală – ANAF – agreat
 • Agenţia Domeniilor Statului – acreditat ca lichidator

Menţionăm că societatea noastră a realizat primele proceduri de administrare judiciară si lichidare încă din anul 1994, având o experienţă bogată şi profesioniţti recunoscuţi.

Membrii echipei de practicieni în insolvenţă, experţii evaluatori, experţii contabili şi speciliştii pe diverse domenii au o experienta de peste18 ani în domeniile consultanţei pentru afaceri, evaluări, planuri de afaceri, studii de fezabilitate.

Avem în vedere disponibilitatea noastra de timp, de resurse umane şi materiale pentru a veni în ajutorul firmei dumneavoastră.

Nu ezitaţi să ne contactaţi întrucât procedurile aplicate timpuriu au şanse mai mari de succes, iar conducerea firmei este pasibilă de răspundere personală, în cazul în care nu solicită deschiderea procedurii insolvenţei conform legii nr.85/2006, în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

Putem acorda asistenţă pentru introducerea cererii şi numirea Contexpert SPRL Bacău ca administrator judiciar/lichidator sau conciliator, după caz.

Asociat coordonator
ing.ec. Radu N. COBZARU