valorificare de MATERIALE RECUPERABILE

valorificare de MATERIALE RECUPERABILE

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                               http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048____________________________________ Nr. 1366 din 13.11.2018  SOLICITARE DE OFERTE pentru preluare spre valorificare de MATERIALE RECUPERABILE  Subscrisa, Contexpert SPRL Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar, organizează selecție de oferte…
Teren si constructii industriale Comănești, jud.Bacău

Teren si constructii industriale Comănești, jud.Bacău

Nr.1297  din 22.10.2018 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Contexpert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC HIDRAM SA - societate în faliment - Dosar nr. 2937/110/2015 al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență, al Proceselor verbale ale adunării creditorilor nr.988/23.07.2018 și nr.1279/16.10.2018,  organizează, începând cu data de 27.11.2018, ora 11, la sediul lichidatorului din Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr.102, jud. Bacău, vânzarea prin negociere directă a următoarelor imobile: Teren intravilan + „hală centrală termică” - demolabilă,…

Deseuri, materiale, fier vechi, metalice, dotari, mobilier, birotica, frigotehnice

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                         http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_____________________________________ Nr. 1021 din 31.07.2018    SOLICITARE DE OFERTE                 Subscrisa, Contexpert SPRL Bacău, cu sediul în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar, organizează selecție…

IMOBILE din com Ghelinţa, jud Covasna – primire oferte cumpărare

 INFORMARE CĂTRE PERSOANELE INTERESATE PENTRU CUMPĂRARE IMOBILE din com Ghelinţa, jud Covasna Subscrisa, SC MOZAIK BUILDING SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr 6, bl 8C, sc 1, et 6, ap 17, sect. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7443/2013, având CUI: 22227595, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, conform Sentinţei civile nr 7337/2014 din 17.09.2014, pronunţată în Dosarul nr. 13583/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Având în vedere Sentința civilă nr. 2919/2017 din data de 05.2017, pronunțată în Dosarul nr.…
2 autoturisme Fiat Albea, benzină, 2005, Iasi

2 autoturisme Fiat Albea, benzină, 2005, Iasi

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                               http://www.contexpertbacau.ro, Email:…
Camera de camin, 25mp, Bacău, str. Narciselor, nr.12, sc.A, et.4, ap.417

Camera de camin, 25mp, Bacău, str. Narciselor, nr.12, sc.A, et.4, ap.417

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.             <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                               http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_____________________________________ SC Egreta  SRL Bacău- societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J/04/2468/1994, CUI: 9229610; Dosar nr.2143/110/2015 al  Tribunalului Bacău ____________                          Nr.187 din 05.03.2019  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa, EGRETA SRL- societate în faliment - Dosar…

Lonne Euro Mob, Cleja, Jud.Bacău – platforma industrială, agro-zootehnică

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                          http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234…

Maşină tip Cutex de tăiat benzi – 2 buc

SC GLOBAL PRINT DISTRIBUTION SRL Bacău - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J04/1879/2006, CUI: 20062202, Dosar nr. 3918/110/2012* al Tribunalului Bacău Prin Lichidator judiciar                                               CONTEXPERT    S.P.R.L.        <practician în insolvenţă > Societate civilă profesională cu răspundere limitată-membru UNPIR nr.matricol 2A0012-RSP 0140 Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 , Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559, http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048 Nr.1238 din 05.10.2018   PUBLICAŢIE DE  VÂNZARE  Subscrisa, SC GLOBAL PRINT DISTRIBUTION SRL Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 3918/110/2012*…

Ferma agro-zootehnică com. Traian, jud. Bacău

Dosar nr. 71/11 SE VINDE LA EXECUTARE ! PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 71/11 Astăzi, anul 2017, luna martie, ziua 03 Noi, Grigore Nicolae, executor judecătoresc în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc ,,Grigore Nicolae”, cu sediul în Bacau, B-dul Ionita Sandu Sturza, nr. 22, jud. Bacau, Având în vedere că debitorii STERIAN MARIN si STERIAN MARIA, ambii cu domiciliul in Bacau, str. 9 Mai, nr. 62, sc. F, et. 3, ap. 8, jud. Bacau, fiind obligati, in solidar, la plata sumei de 36.989,37 lei, reprezentand cv pasiv neacoperit, plus suma de 3902,00 lei, reprezentand cv…
Carmangerie şi dotări aferente – Buhuşi, jud. Bacău

Carmangerie şi dotări aferente – Buhuşi, jud. Bacău

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.             <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                     http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222;  0744 390048_____________________________________________ SC ELVIS COM SRL Blăgeşti - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J04/948/1992, CUI: 982053, Dosar nr. 525/110/2014 al Tribunalului Bacău   PUBLICAŢIE DE VÂNZARE nr.  991 din 24.07.2018  Lichidatorul judiciar Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă…