SELECTIE EVALUATOR IMOBILE

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                               http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_______________________________________ SC LONNE EURO MOB SA Cleja - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J04/717/1998, CUI: 10825552, Dosar nr. 2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău Nr. 233 din 20.03.2019 Către, Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE pentru…

SOLICITARE OFERTĂ pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.             <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048___________________________________ SC Servgrup SA Slanic Moldova-  societate în faliment, en  faillite, in bankruptcy J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 255/110/2005** (2342/2005) al Tribunalului Bacau Nr. 1368 din 14.11.2018. Către, OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE  AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE, SOLICITARE OFERTĂ…

Anunt selectie evaluator imobile com Ghelința, jud.Covasna

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048______________________________________ SC MOZAIK BUILDING SRL Bucureşti - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, J40/7443/2013, CUI: 22227595, Dosar nr. 13583/3/2014 al Tribunalului Bucureşti Nr. 968 din 23.07.2018 Către,   Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC Mozaik Building SRL…

selecţie de oferte pentru servicii arhivistice CONIMPULS SA

Nr. 1723 din 20.11.2017 Către, OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE  AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE, SOLICITARE OFERTĂ pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite SC CONIMPULS SA, cu sediul social Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 5, jud.Bacău, CUI: 948426, J04/31/1991, conform Sentinței civile nr. 442/2017 din data de 21.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 4003/110/2016 al Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. (1), (2),(8), art.…

Nyatt – Notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei

Notificarea deschiderii procedurii generale a insolvenţei Nr. 1450 din 06.10.2017 1.Date privind dosarul: Număr dosar: 3969/110/2016* al Tribunalului Bacău, Judecător sindic: Gabriel Grancea; 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419; Programul arhivei/registraturii instanţei 10– 13. 3.1.Debitor: SC NYATT  SRL, cu sediul în com. Buhoci, str. Principală, nr. 134, jud. Bacău, J04/536/2004, CUI: 16260368; Tel. 0742072859, E-mail -; Administrator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău,…

Modem System – notificare Codmar Insolvency, Olaru Dumitru

Către,                                                  OLARU DUMITRU Domiciliat în mun. Bacău, bd. Unirii, nr.15, sc.A, ap.17, jud. Bacău În calitate de asociat unic şi coordonator al CODMAR INSOLVENCY IPURL Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, având în vedere dispoziţiile Judecătorului sindic date la termenul de procedură din data de 08.02.2017, privind pe debitoarea SC Modem System  SRL, dosar nr. 2560/110/2012* al Tribunalului Bacău, întrucât, ați refuzat predarea documentelor, patrimoniului debitoarei și încasărilor; vă solicităm ca în termen de zece zile să  predaţi lichidatorului judiciar Contexpert SPRL,…

EGRETA – Notificare înlocuire lichidator judiciar

Notificare înlocuire  lichidator judiciar Nr. 975 din 27.07.2017 1.Date privind dosarul: Număr dosar 2143/110/2015 al Tribunalului Bacău , Judecător sindic: Cătălin Nimineț; 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419; 3.1.Debitor: S.C. Egreta SRL Bacău, sediul social ân mun. Bacău, str. Mihai Viteazu, nr. 3, scara B, et. 1, ap. 1, jud. Bacău, CUI 9229610, număr de ordine în registrul comerţului  J4/2468/1994; Tel., E-mail -; 3.2. Administrator special: dl. Chiribău Dumitru Marius; Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul…

CONIMPULS – Notificarea deschiderii procedurii falimentului în formă generală

Notificarea deschiderii procedurii falimentului în formă generală Nr. 1556 din 19.10.2017 1.Date privind dosarul: Număr dosar 4003/110/2016 al Tribunalului Bacău, Judecător sindic: Costea Angelica; 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419; Programul arhivei/registraturii instanţei 10– 13. 3.1.Debitor: SC CONIMPULS SA, cu sediul în mun. Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, etaj.5, jud. Bacău, J4/31/1991, C.U.I.: 948426 Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău,…

Notificare lichidator judiciar HIDRAM

Subscrisa SC HIDRAM  SA – societate în faliment, conform hotărârii nr.417/2016 dată în dosarul nr. 2937/110/2015 al Tribunalului Bacău - cu sediul în mun. Bacău, str. Alexei Tolstoi, nr. 69, jud. Bacău, J04/1238/1991, CUI: 945217, notifică schimbarea lichidatorului judiciar EXPERT BC cu Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, desemnat conform Încheierii din data de 27.02.2017.

SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE – debitor SC HIDRAM SA

Lichidator judiciar  CONTEXPERT  S.P.R.L. - Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr. matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 518595, 0234 542222; Tel mobil:  0744390048_____________________________________ SC HIDRAM SA - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J 04/ 1238 / 1991 , CUI:  945217; Dosar nr. 2937/110/2015 al Tribunalului Bacău __________________ Nr.666  din 16.05.2017 Către, Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE pentru valorificarea imobilelor…