selecţie de oferte pentru servicii arhivistice CONIMPULS SA

Nr. 1723 din 20.11.2017 Către, OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE  AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE, SOLICITARE OFERTĂ pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite SC CONIMPULS SA, cu sediul social Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 5, jud.Bacău, CUI: 948426, J04/31/1991, conform Sentinței civile nr. 442/2017 din data de 21.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 4003/110/2016 al Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. (1), (2),(8), art.…

Hale şi depozite de închiriat

Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidatorul judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, jud.Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 2766/110/2011** al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, oferă pentru închiriere bunurile imobile aflate în proprietatea debitoarei din sat Cleja, com Cleja, jud Bacău: -Platformă industrială (fostă fermă agrozootehnică transformată în fabrică de prelucrarea lemnului), formată din:                     - teren intravilan 53.144 mp,                     -25 construcţii cu diverse suprafeţe şi diverse înălţimi, în suprafaţă construită totală de 10.814,80 mp: 3 hale producţie, 6 depozite, 2…