Selectie evaluator Modem System – spatiu comercial Bacau

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048________________________________ SC Modem System  SRL - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J/04/1096/1996, CUI: 8819427; Dosar nr. 2560/110/2012* al  Tribunalului Bacău _______ Nr.870 din 14.11.2019 Către, Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE Subscrisa, SC Modem…

SELECTIE EVALUATOR TEREN Slanic Moldova

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048___________________________________ SC Servgrup SA Slanic Moldova-  societate în faliment, en  faillite, in bankruptcy J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 255/110/2005** (2342/2005) al Tribunalului Bacau                                  …

notificare faliment SC OIL M.I.G. SRL Dărmănești

Notificarea deschiderii procedurii falimentului în formă  simplificată Nr. 324 din 02.05.2019 1.Date privind dosarul: Număr dosar nr. 211/110/2016 al Tribunalului Bacău, Judecător sindic: Maria  Oboroceanu; 2.Arhiva/registratura instanţei: adresa Bacău, str. Ştefan cel Mare nr. 4, judeţ Bacău; Număr de telefon 0234/514419; Programul arhivei/registraturii instanţei 10– 13. 3.Debitor: SC OIL M.I.G. SRL, cu sediul social în Dărmănești , str. Calea Trotușului, nr.2, jud. Bacău, CUI:19040839, J4/1384/2006. Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având cod de identificare fiscală RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr…

selecţie de oferte pentru servicii arhivistice CONIMPULS SA

Nr. 1723 din 20.11.2017 Către, OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE  AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE, SOLICITARE OFERTĂ pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite SC CONIMPULS SA, cu sediul social Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 5, jud.Bacău, CUI: 948426, J04/31/1991, conform Sentinței civile nr. 442/2017 din data de 21.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 4003/110/2016 al Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. (1), (2),(8), art.…

Modem System – notificare Codmar Insolvency, Olaru Dumitru

Către,                                                  OLARU DUMITRU Domiciliat în mun. Bacău, bd. Unirii, nr.15, sc.A, ap.17, jud. Bacău În calitate de asociat unic şi coordonator al CODMAR INSOLVENCY IPURL Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, având în vedere dispoziţiile Judecătorului sindic date la termenul de procedură din data de 08.02.2017, privind pe debitoarea SC Modem System  SRL, dosar nr. 2560/110/2012* al Tribunalului Bacău, întrucât, ați refuzat predarea documentelor, patrimoniului debitoarei și încasărilor; vă solicităm ca în termen de zece zile să  predaţi lichidatorului judiciar Contexpert SPRL,…

Hale şi depozite de închiriat

Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidatorul judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, jud.Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 2766/110/2011** al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, oferă pentru închiriere bunurile imobile aflate în proprietatea debitoarei din sat Cleja, com Cleja, jud Bacău: -Platformă industrială (fostă fermă agrozootehnică transformată în fabrică de prelucrarea lemnului), formată din:                     - teren intravilan 53.144 mp,                     -25 construcţii cu diverse suprafeţe şi diverse înălţimi, în suprafaţă construită totală de 10.814,80 mp: 3 hale producţie, 6 depozite, 2…