PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE, SOLICITARE OFERTĂ

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.                 <practician în insolvenţă > -  Societate profesională cu răspundere limitată - membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 - Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                 http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048___________________________________________ SC CONIMPULS SA - societate în faliment, in bankruptcy, en faillite J04/31/1991, CUI: 948426, Dosar nr. 4003/110/2016  al  Tribunalului Bacău______________ Nr. 158 din 26.02.2021 Către, OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE  AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE, SOLICITARE OFERTĂ pentru servicii…

Hale şi depozite de închiriat

Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidatorul judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, jud.Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 2766/110/2011** al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, oferă pentru închiriere bunurile imobile aflate în proprietatea debitoarei din sat Cleja, com Cleja, jud Bacău: -Platformă industrială (fostă fermă agrozootehnică transformată în fabrică de prelucrarea lemnului), formată din:                     - teren intravilan 53.144 mp,                     -25 construcţii cu diverse suprafeţe şi diverse înălţimi, în suprafaţă construită totală de 10.814,80 mp: 3 hale producţie, 6 depozite, 2…