Hale şi depozite de închiriat

Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidatorul judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, jud.Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 2766/110/2011** al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, oferă pentru închiriere bunurile imobile aflate în proprietatea debitoarei din sat Cleja, com Cleja, jud Bacău: -Platformă industrială (fostă fermă agrozootehnică transformată în fabrică de prelucrarea lemnului), formată din:                     - teren intravilan 53.144 mp,                     -25 construcţii cu diverse suprafeţe şi diverse înălţimi, în suprafaţă construită totală de 10.814,80 mp: 3 hale producţie, 6 depozite, 2…