• Uniunea Naţională a Practicenilor în Insolvenţă – U.N.P.I.R.
  • Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romania – A.N.E.V.A.R
  • Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – C.E.C.C.A.R.