Grupul de firme CONT EXPERT BACĂU realizează următoarele servicii profesionale prin entităţile specifice:

CONT-EXPERT S.A. BACĂU membră a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – C.E.C.C.A.R.:

 • Asistenţă de specialitate, consultanţă şi evaluarea societăţilor comerciale;
 • Studii de fezabilitate pentru restructurare, planuri de afaceri, divizări, fuziuni;
 • Consultanţă, studii, planuri de afaceri pentru programe de investiţii finanţate de bănci, pentru fonduri europene şi alte organisme financiare;
 • Evaluari de echipamente, utilaje, linii producţie, autovehicule, alte bunuri şi active pentru garanţii bancare, participaţii la societăţi,
 • Evaluare şi expertiză pentru litigii, partaje, retragere asociaţi din societate, excluderi asociaţi etc.;
 • Evaluari de intreprinderi, participaţii, acţiuni pentru retrageri asociaţi, reorganizare, fuziuni sau divizări de intreprinderi, înfiinţări, aporturi, participaţii capital;
 • Consultanţă de specialitate economică si financiar-contabilă;
 • Conducerea evidenţei contabile, expertize contabile, activităţi de cenzorat si bilanturi contabile la societatile comerciale;
 • Consultanţă pentru administraţii publice locale şi centrale, strategii de dezvoltare locală şi regională;
 • Administrări de intreprinderi.

CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU membră a Uniunii Naţionale a Practicenilor în Insolvenţă – U.N.P.I.R.:

 • Consultanţă în insolvenţă, reorganizări, restructurări de firme;
 • Activităţii profesionale de practician în insolvenţă;
 • Procedura de mandat ad-hoc şi concordat preventiv;
 • Administrare judiciară si lichidări voluntare de societati comerciale, faliment;
 • Administrare specială în cadrul procedurilor legale;
 • Expertize judiciare specifice.

CRIM INVEST S.R.L. BACĂU

 • Administrare de imobile : platforme industriale, centre de afaceri, spaţii comerciale, imobile de locuit şi alte active;
 • Antreprenor general pentru realizarea de investiţii;
 • Consultanţă pentru investiţii imobiliare;
 • Tranzacţii imobiliare, vânzări-cumpărări;
 • Proceduri de valorificare pentru imobile şi active;
 • Închirieri şi administrarea apartamentelor celor plecaţi.