Teren si constructii industriale în Comănești, jud.Bacău

Dosar nr. 2937/110/2015                                                                    Nr.719 din 27.10.2020

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Contexpert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC HIDRAM SA – societate în faliment – Dosar nr. 2937/110/2015 al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență, al Proceselor verbale ale adunării creditorilor nr.988/23.07.2018 și nr.1279/16.10.2018, continuă, începând cu  data de 03.11.2020, ora 12, vânzarea prin negociere directă,  la cel mai bun preț oferit, a următorului bun imobil:

 Teren intravilan + „hală centrală termică” – clădire ce necesită reabilitare sau demolare, situate în Comănești, str. Crinului, nr. 15, jud. Bacău, incinta PAL EKC, în suprafață de 687,49 mp, având nr. cadastral 11/13, CF nr. 61169 din 2011; cu prețul de pornire propus de 15.000 lei, exclusiv tva.

 Persoanele fizice sau juridice interesate pentru a participa la cumpărare trebuie să depună o scrisoare de intenție, o garanţie de participare de 10% din preţul anunțat în contul avere al debitoarei Hidram SA cu nr. RO65 BREL 0002 0024 9583 0100 deschis la Libra Internet Bank Bacău și să participe la negociere. Toate cheltuielile cu vânzarea imobilelor cad în sarcina cumpărătorilor. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind organizarea ședințelor de negociere şi vânzarea sunt prevăzute în Regulamentul de negociere directă nr.1064 din 13.08.2018, ce poate fi obţinut de la lichidatorul judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.102, tel. 0234.542222, email: contexpert.bacau@gmail.com, www.contexpertbacau.ro.

Bunul se vinde liber de sarcini în cond art. 91 din Legea 85/2014. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

 Ulterior, ședințele de negociere vor continua săptămânal, în fiecare zi de marți, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

Lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru