Teren si constructii industriale Comănești, jud.Bacău

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_____________________________

SC HIDRAM  SA – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J 04/ 1238 / 1991 , CUI: 945217; Dosar nr. 2937/110/2015 al  Tribunalului Bacău 

Dosar nr. 2937/110/2015                                                                    Nr. 473  din 28.07.2020

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Contexpert SPRL, în calitate de lichidator judiciar al SC HIDRAM SA – societate în faliment – Dosar nr. 2937/110/2015 al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență, al Proceselor verbale ale adunării creditorilor nr.988/23.07.2018 și nr.1279/16.10.2018, reia, începând cu  data de 04.08.2020, ora 12, vânzarea prin negociere directă a următoarelor imobile:

  1. Teren intravilan + „hală centrală termică” – demolabilă, situate în Comănești, str. Crinului, nr. 15, jud. Bacău, incinta PAL EKC, în suprafață de 687,49 mp, având nr. cadastral 11/13, CF nr. 61169 din 2011; cu prețul de pornire propus de 15.000 lei, exclusiv tva. (cel mai bun preț oferit este de 8.200 lei);
  2. Teren extravilan aferent „bazin decantare”, situat în zona Cireșoaia, Comănești, în suprafață de 4.200,90 mp, având nr. cadastral 11/12, CF nr. 60761 din 2011; cu prețul de pornire propus de 50.000 lei, exclusiv tva. (cel mai bun preț oferit este de 21.000 lei).

 Bunurile imobile se vând individual conform înscrierilor din carțile funciare la cel mai bun preț oferit.

 Persoanele fizice sau juridice interesate pentru a participa la cumpărare trebuie să depună o scrisoare de intenție, o garanţie de participare de 10% din preţul anunțat în contul avere al debitoarei RO92BUCU1582235340309RON deschis la Alpha Bank- Sucursala Bacău și să participe la negociere. Toate cheltuielile cu vânzarea imobilelor cad în sarcina cumpărătorilor. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind organizarea ședințelor de negociere şi vânzarea sunt prevăzute în Regulamentul de negociere directă nr.1064 din 13.08.2018, ce poate fi obţinut de la lichidatorul judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr.102, tel. 0234.542222, email: contexpert.bacau@gmail.com, www.contexpertbacau.ro, contra sumei de 100 lei.

Bunurile se vând libere de sarcini în cond art. 91 din Legea 85/2014. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

 Ulterior, ședințele de negociere vor continua săptămânal, în fiecare zi de marți, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori, debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

Lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru