Efectele deschiderii procedurii de insolventa

1. Suspendarea tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor si a urmaririi individuale a bunurilor

Potrivit art 36 „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor”

2. Stoparea accesoriilor creantelor

Potrivit art 41 alin(1) „Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.”

Masura intervine ca un mijloc de protectie asupra debitorului, pentru a-i inlesni acestuia posibilitatea de redresare economica.

3. Ridicarea dreptului de administrare

 • Se aplica atunci cand asupra debitorului s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei cu ridicarea dreptului de administrare sau deschiderea procedurii simplificate, cand dreptul de administrare este exercitat direct de catre lichidatorul judiciar.
 • Debitorul poate desfasura doar activitati ce sunt necesare derularii operatiunilor de lichidare.
 • Masura ridicarii dreptului de administrare opereaza practic o indisponibilizare a bunurilor debitorului, pentru a asigura realizarea drepturilor de creanta si constituie o particularitate a legii insolventei.
 • Pentru ca debitorul sa nu fie privat de drepturile sale, legea prevede posibilitatea desemnarii administratorului special, ce reprezinta interesele acestuia.

4. Posibilitatea compensării directe dintre creditor şi debitor

5. Înstrăinarea bunurilor debitorului libere de orice sarcini

INSOLVENȚĂ:

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. L.85/2006: art. 3, alin. (1)

Debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. art. 27. (1)

Cauze şi împrejurări care au condus la încetarea de plăţi

Cauze externe:
 • Crize economice,
 • Lipsa finantarilor,
 • Piața – concurența,
 • Cererea în scadere,
 • Modificarea legislaţiei,
 • Alte cauze.
Cauze interne, identificate de debitoare:
 • pierderea unor contracte importante,
 • scăderea veniturilor,
 • investitii neinspirate,
 • creanțe neîncasate,
 • pierderi acumulate,
 • costuri fixe ridicate
Neidentificate:
 • gestiune deficitară
 • investiţii şi cheltuieli nejustificate,
 • confundarea patrimoniului administratorului cu al firmei

De ce sunt puţine cazuri de succes în reorganizare?

 • Deschideri tardive
 • Măsuri insuficiente după deschidere