PUBLICATIE SUPRAOFERTARE – vânzare bunuri mobile – utilaje și echipamente

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

            < practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                          

http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com

Fax: 0374 095355; Tel mobil: 0744 390048

ARTCULT STO SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J4/1207/2018, CUI 39752610, Dosar nr. 1208/110/2023 al Tribunalului Bacău                                                                                    

Nr. 41 din 26.04.2024                                                                                                                                    PUBLICATIE SUPRAOFERTARE

Pentru vânzarea de bunuri mobile – utilaje și echipamente

          ARTCULT STO S.R.L. – în faliment – cu sediul în Mun. Bacău, str. Gheorghe Donici, nr. 6, județul Bacău, nr.de înmatriculare la registrul comerţului Bacău J4/1207/2018, număr de înregistrare fiscală 39752610, reprezentată prin lichidator judiciar Contexpert SPRL, membru UNPIR cu  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, județul Bacău, Fax: 0374 095355; Tel mobil: 0744 390048, , email: contexpert.bacau@gmail.com; desemnat conform Încheierii din 15.09.2023 pronunţată de Tribunalul Bacău  în dosarul nr.1208/110/2023, în calitate de vânzător;

face public următorul anunţ  referitor la  vânzarea directă a bunurilor debitoarei specifice prelucrării lemnului, fabricarea mobilei și altor obiecte din lemn.

Situația bunurilor propuse spre valorificare directă :

Nr. crt. Denumire Identificare bunuri exitente la secția de producție Valoare evaluare – lei
1 CNC lemn cu comanda HOLZMANN VD 110N, strung lemn cu sistem de comanda, control numeric si accesorii 5.300
2 Banzic PROMA/ PP 350 E, 2007 1.190
3 Freză verticală UMARO 2.970
4 Sistem de supraveghere unitate centrala, camere video instalate in sectie, retea conectare, montat la secția de producție 248
5 Calculator desktop, unitate + monitor lcd 405
6 Centrală termică Ferroli FSB Pro 3.260
7 Mașină de găurit UMARO 857
8 Mașină de șlefuit banda 3 m 1.390
9 Circular ROBLAND E300 8.710
10 Mașină de grosime UMARO 3.810
11 Freză circulară în unghi SAMCO 5.100
    Total bunuri 33.240

Observații. Vânzătorul Artcult Sto srl este neplătitor de tva. Bunurile sunt și au fost utilizate în procesul de producție de mobilier, fiind în stare de funcționare, în Bacău, str. Gheorghe Donici, nr. 6 (intrare str.Abatorului f.n.), județul Bacău. Bunurile sunt menționate în procesul verbal de inventariere nr.07 din 05.07.2023 și au fost evaluate conform raportului de evaluare nr.AMVD 287/25.07.2023 la valoarea totală de 33.240 lei, exclusiv tva. Bunurile se vând în bloc, ofertele individuale nu se vor lua în considerare. Bunurile se pot viziona la fața locului după o programare la lichidatorul judiciar.

Urmare a depunerii unei oferte de cumpărare directă cu nr.14/28.11.2023 pentru întregul lot de bunuri mobile pentru suma de 33.500 lei, cu plata în două rate, în maxim 90 de zile de la vânzare, adunarea creditorilor din data de 15.02.2024 a aprobat oferta depusă.

Bunurile mobile se vând pe principul ”așa cum sunt, acolo unde sunt, cu dimensiunile și componența existentă, fără garanție, fără certificate de conformitate/calitate și fără instrucțiuni de utilizare”.

Ofertantul actual Mobirel – Sto srl Bacău va putea să egaleze supraofertele, situație în care vânzarea se va realiza către acesta.

În baza art.91 alin.1 din legea nr.85/2014 – legea insolvenței , vânzarea bunurilor se face liberă de orice sarcini. Sarcinile se vor radia odată cu întabularea imobilului pe numele noului proprietar.

Conform prevederilor legii 85/2014 și procedurii de valorificare se organizează o şedinţa pentru supraofertare la data de 20.06.2024, ora 11, la sediul lichidatorului judiciar cu pasul de supraofertare de 3.300 lei.

Orice persoană care doreşte să cumpere bunurile va depune la lichidator documentele de identitate, garanţia de 3.300 lei și taxa de participare de 500 lei nereturnabilă în contul avere al debitoarei deschis la Libra Internet Bank Bacău cu nr. RO57BREL0002004233260100 pe numele ARTCULT STO S.R.L. Trebuie să depună şi supraoferta de cumpărare pentru un preţ minim de 36.800 lei.

Garanția se va restitui ofertantului care nu a adjudecat bunurile prin supraofertare.

Supraofertele se depun până în preziua şedinţei de supraofertare prin email, poștă sau direct la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la lichidatorul judiciar Contexpert SPRL Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269, http://www.contexpertbacau.ro,  Fax: 0374 095355; Tel mobil: 0744 390048, Email: contexpert.bacau@gmail.com.

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău,

Asociat coordonator,

Radu Nicolae Cobzaru