Detalii ofertă

Pentru contractarea serviciilor de consultanţă pentru afaceri, contabilitate, evaluare şi reorganizari, restructurare şi insolvenţă Având în vedere dificultăţile întâmpinate de agenţii economici datorită crizei economice şi imposiiblităţii derulării în condiţii normale a activităţii, CONTEXPERT S.P.R.L. şi CONT-EXPERT S.A. îşi oferă serviciile de consultanţă în afaceri, restructurări, reorganizări şi insolvenţă, în ajutorul intreprinzătorilor. Activităţi realizate în domeniul consultanţei: Consultanţă de specialitate economică si financiar-contabilă Conducerea evidenţei contabile, activităţi de cenzorat si bilanturi contabile la societăţile comerciale; Consultanţă recuperări creanţe, acţiuni introductive, negocieri, reprezentări debitori; Studii de fezabilitate pentru restructurare, planuri de afaceri, divizări, fuziuni;…

Insolvenţă, administrare judiciară, reorganizare, faliment, lichidare

Efectele deschiderii procedurii de insolventa 1. Suspendarea tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor si a urmaririi individuale a bunurilor Potrivit art 36 „De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor" 2. Stoparea accesoriilor creantelor Potrivit art 41 alin(1) „Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii." Masura intervine ca…

Strategia de reorganizare – lichidare

Procedurile de insolvenţă sunt realizate de societatea profesională CONTEXPERT SPRL care aplică următoarea strategie pentru maximizarea rezultatelor lichidării. Avand in vedere situatia speciala a debitoarei vom urmari: Realizarea cu celeritate a procedurii prin respectarea termenelor legale, realizarea rapoartelor, valorificarea activului debitoarei pentru indestularea creditorilor si limitarea cheltuielilor procedurale. Strategia de reorganizare/lichidare reprezinta modalitatea practica si mijloacele de realizare scopului procedurii, instituite de Legea nr.85/2006 – Legea insolventei", respectiv satisfacerea creditorilor in procedura concursuala intr-o proportie cat mai mare, intr-un orizont de timp cat mai redus şi cu cheltuieli minime. Practicianul în insolvenţă, în…

Concordatul preventiv – o strategie de prevenire a insolvenţei

Legea privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-joc are drept scop salvgardarea întreprinderii aflate în dificultate, în vederea continuării activităţii acesteia, a păstrării locurilor de muncă şi a acoperirii creanţelor asupra debitorului, prin proceduri amiabile de renegociere a creanţelor sau a condiţiilor acestora ori prin încheierea unui concordat preventiv. Procedura concordatului preventiv se desfăşură în camera de consiliu şi se menţine confidenţială pe toată durata sa. Confidenţialitatea procedurii este obligatorie pentru toate persoanele şi instituţiile care iau parte sau sunt implicate în aceasta. Întreprinderea este activitatea economică desfăşurată în mod organizat, permanent şi…