Firma S.C. CONT-EXPERT S.A. Bacău s-a infiinţat încă din august 1990, ca „asociaţie lucrativă”, transformându-se în societate comercială în anul 1991, prin asocierea partenerilor, iar ulterior, prin cooptarea mai multor profesionişti, s-a transformat în societate pe acţiuni, la inițiativa fondatorului economist Mihai COBZARU.

Activităţile pe care le-a dezvoltat au fost domenii de pionierat pentru domeniul consultanţei pentru afaceri:

 • evaluări de bunuri, active şi intreprinderi;
 • studii fezabilitate, planuri de afaceri, divizări, fuziuni;
 • consultanţă de specialitate economică şi financiar-contabilă;
 • conducerea evidenţei contabile, expertize contabile, activităţi de cenzorat;
 • alte activitati de specialitate: realiazare monografii contabile, întocmire şi vânzare tipizate, cursuri de pregătire şi formare în domeniul contabilităţii.

Ulterior ca urmare a dezvoltării economiei de piaţă am dezvoltat servicii pentru susţinerea activităţilor agenţilor economice :

 • Restructurări, reorganizări de activităţi;
 • Ornaganizări de licitaţii şi valorificări de bunuri, vânzări active şi intreprinderi;
 • Consultanţă în insolvenţă, adminsitrare judiciară si lichidări de societati comerciale;
 • Consultanţă pentru programe de investiţii finanţate, de banci, Banca Mondiala, BERD si UE şi alte organisme financiare.

Principalii beneficiari ai serviciilor noastre au fost agenţii economici şi instituţiile statului, precum şi persoane fizice.

Experienta acumulata în decursul celor peste 25 ani de activitate a asigurat un inalt nivel al lucrarilor realizate.

CONT EXPERT Bacău este agreată şi colaborează cu instituţii de stat, instituţii financiare şi organizaţii : Ministerul Finantelor – ANAF, Ministerul Justitiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului – AVAS, Ministerul Lucrărilor Publice – MLPAT, Ministerul Transportuirlor, Ministerul Agriculturii, Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie – O.P.S.P.I, Camera de Comerţ şi Industrie – CCIR,

CONT EXPERT Bacău realizează în prezent lucrări în domneniile prezentate, pe tot cuprinsul ţării, având anagajaţi şi colaboratori ce acoperă profesiile specifice consultanţei: experţi contabili, experţi evaluatori, practicieni în insolvenţă, consilieri juridici, experţi tehnici, etc.

Asociații profesionale

 • Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – C.E.C.C.A.R. – www.ceccar.ro
 • Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romania – A.N.E.V.A.R. – U.N.E.V.A.R. – www.anevar.ro
 • Uniunii Naţionale a Practicenilor în Insolvenţă – U.N.P.I.R. – www.unpir.ro