Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

            <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                               

http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel.0234 542222;fax:0374095355 Tel mobil:  0744 390048__________________________

SC Egreta  SRL Bacău- societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J/04/2468/1994, CUI: 9229610; Dosar nr.2143/110/2015 al  Tribunalului Bacău ____

Nr.178 din 15.03.2022

Către,

 

OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE

 AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE,

SOLICITARE OFERTĂ

pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic

Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Egreta SRL, desemnat prin Încheierea din data de 22.05.2017, pronunţată în Dosarul nr. 2143/110/2015 al Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. (1), (2),(8), art. 61, 64 din Legea nr.85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență – organizează selecţie de oferte pentru desemnarea operatorului economic prestator de servicii arhivistice, pentru prelucrare arhivă, depozitare și realizarea operațiunilor ulterioare, pentru arhiva și documentele SC Egreta SRL – societate aflată în procedura de faliment.

            Se solicită prestarea urmatoarelor servicii:

1.PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (operațiuni de ordonare, prelucrare integrală, inventariere, selecționare documente);

  1. DEPOZITARE/CONSERVARE ARHIVĂ (operațiuni de preluare a fondului arhivistic, transport, manipulare și depozitare fond arhivistic), LEGĂTORIE;
  2. ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINȚE/EXTRASE, UTILIZARE;

4.ALTE OBLIGAȚII LEGALE.

Serviciile vor fi realizate cu respectarea cerintelor legale specifice (Legea Arhivelor nr.16/1996, Normele de aplicare, etc).

          Termenul de preluare a arhivei este de maxim 30 zile de la semnarea contractului. Arhiva se află depozitată la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102.

Inspecţia arhivei la faţa locului se va face obligatoriu de către prestatorul de servicii arhivistice, cheltuielile de deplasare vor fi incluse în prețul ofertat. Precizăm că documentele societății falite SC Egreta SRL aflate în posesia lichidatorului judiciar au aproximativ 2  m.l.

Operatorul economic va face dovada eliminării documentele care și-au îndeplinit termenele de păstrare cu avizul structurilor Arhivelor Naționale ale României.

Plata serviciilor se va face ulterior preluării arhivei din contul avere al debitoarei.

Criteriul de selecţie este prețul minim ofertat, urmând a fi selectat operatorul economic prestator de servicii arhivistice autorizat cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva), care acceptă condiţiile mai sus menţionate și care deține experiența necesară dovedită.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi oferta de preț, până la data de 25.03.2022, inclusiv, prin fax, email sau poştă.

Lichidator judiciar   Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator,

Radu Nicolae Cobzaru