SC Servgrup SA Slănic Moldova – societate în faliment, en faillite, in bankruptcy J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 2342/2005 al Tribunalului Bacau

Prin Lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. Societate civila profesionala cu raspundere limitata – membru UNPIR nr.matricol 2A0012 – RSP 0140 Sediul social: Bacau, Str.Ionita Sandu Sturza nr.102, cod postal 600269, România Capital social: 42.000 lei , CIF: RO 20569559, http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 518595, 0234 542222; Tel mobil: 0744 390048

Nr. 79 din 16.01.2015

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Servgrup SA Slănic Moldova, jud.Bacău, România, conform Sentinţei Civile nr. 451 din 22.09.2006, pronunţată în dosarul nr.255/110/2005, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, continuă în data de 23.01.2015, ora 11, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţii publice deschise cu strigare, pentru vânzarea acţiunilor nominative în formă dematerializată, respectiv un număr de 3.687 acţiuni reprezentând 0,548 % din capitalul social, la valoarea nominală a acţiunilor, respectiv 2,5 lei / actiune, deţinute de SC Servgrup SA Slănic Moldova la SC Perla Moldovei SA Slănic Moldova. SC Perla Moldovei SA are sediul social în Slănic Moldova, Str. NICOLAE BALCESCU, Nr. 2, Numar de ordine in Registrul Comertului: J4/203/1991, Cod unic de inregistrare: 968130, tel.0234/321111, 0234/348022 şi la data de 26.09.2013 avea ca acţionari: PERLA TURISM SA, Cota de participare la beneficii şi pierderi: 51.511% , SC SOCOMIND SA Cota de participare la beneficii şi pierderi: 39.957%, LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE, Cota de participare la beneficii şi pierderi: 7.984%; administrator GAVRILĂ N. NICOLAE-FLORIN. Preţul de pornire pe întreg pachetul de acţiuni este de 9.217,50 lei. Valorificarea şi vânzarea se realizează prin licitaţii publice deschise, cu strigare, conform Legii nr. 85/2006, Legii 31/1990 şi completată cu dispoziţiile Codului de procedură civilă, Regulamentul de licitaţie şi aprobării adunării creditorilor din 22.08.2007. Informaţii se obţin de la lichidatorul judiciar Contexpert SPRL Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, tel 0234/518595, email: contexpert.bacau@gmail.com. Ofertantii vor depune documentatia de participare, taxa de participare la licitatie de 100 lei (nereturnabilă) si garantia de 10 % din valoarea de pornire, in contul avere al SC Servgrup SA Slanic Moldova, cu cel puţin o zi înainte de data licitatiei. Acţiunile se vând libere de orice sarcini. Nu sunt cunoscute litigii sau procese pe rolul instanţelor judecătoreşti cu privire la acţiunile ce se vând. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra pachetului de acţiuni ce este scos la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile inainte de data licitaţiilor. Prezentul anunt constituie notificare către creditori, debitori şi orice altă persoană interesată în cauză. In caz de neadjudecare, şedinţele de licitaţie continuă săptămânal în zilele de vineri, la ora 10,00, la sediul lichidatorului, până la vânzare.

SC Servgrup SA Slanic Moldova Prin Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău