Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048________________________

SC Servgrup SA Slanic Moldova–  societate în faliment, en  faillite, in bankruptcy

J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 255/110/2005** (2342/2005) al Tribunalului Bacau

 

Nr. 442  din 20.07.2020

Dosar nr. 255/110/2005**

 

 

Publicație vânzare

 

Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Servgrup SA Slănic Moldova, conform Sentinței civile nr. 268 din 22.09.2006 pronunțată în Dosarul nr. 255/110/2005**, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi al hotărârilor adunării generale a creditorilor nr. 84 din 04.02.2020, continuă, la data de 28.07.2020 şi la 11.08.2020, ora 11, vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan, ocupat de construcții, în suprafața de 207,50 mp din Slănic Moldova, str. Nicolae Bălcescu, nr.2, jud. Bacău, cu prețul de  de 24.760 lei, fără tva. Prețul a fost redus cu 50% față de valoarea de pornire.

Terenul face parte din suprafața totală (teren intravilan categoria curţi-construcţii în suprafaţă de 688,68 mp), ocupat de construcții – restaurant (fost Cornelius, La Porta).  Construcția, restaurant, edificată pe teren are un alt proprietar SC  Kari & Andrei & Co SRL din Slănic Moldova.

Terenul nu este întabulat în cartea funciară, datorită lipsei documentelor de proprietate în original, dar este identificat și delimitat printr-o expertiză tehnică judiciară – cadastrală, în urma revendicării.

Persoanele fizice sau juridice interesate pentru participarea la licitaţie vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunului, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0744390048, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie, costul acestuia fiind de 500 lei.

        Bunurile se vând libere de sarcini în cond art. 53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunului imobil ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

       Ședințele de licitație vor continua bilunar, la sediul lichidatorului, în aceeași zi, la aceeași oră. În cazul neadjudecării, prețul se va reduce cu câte 10% din valoarea de pornire la fiecare ședință de licitație, până la valorificarea bunului, dar nu mai puțin de 10.000 lei, inclusiv tva.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

 

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator, Radu N. Cobzaru