Liste inventarNr.237 din 30.03.2021                                                                     

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE BUNURI MOBILE

STOC RULMENȚI

   Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.102, judetul Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Elamety SRL, cu sediul social în Bacău, str.Martir Horia, nr.2, bloc 2, sc. B, ap. 8,  jud. Bacău CUI 16610358 J4/1309/2004, conform  Sentinței nr. 573/2020 din data de 18.11.2020, pronunțată în dosarul nr. 2801/110/2019 al Tribunalului Bacău; în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență și al Procesului verbal al adunării creditorilor nr.189 din data de 16.03.2021, organizează  începând cu data de 27.04.2021, ora 10,00, la sediul lichidatorului, vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, constând în:

         Stoc rulmenți de diferite tipo-dimensiuni, mărfuri ce nu au fost inventariate și nici numărate. Nu deținem acte de proveniență, certificate de producător, ori documente privind calitatea. Mărfurile se află în orașul Dărmănești, sat Plopu, nr.234, jud.Bacău, depozitate într-o locuință.

Bunurile sunt identificate individual conform balanței de gestiune a stocului de mărfuri a SC Elamety SRL întocmită la data de 31.03.2018, însumând un total de cca.25.000 bucăți.

Bunurile se vând în bloc, așa cum sunt, acolo unde sunt, fără identificare individuală, fără a se putea invoca ulterior vreun vicio sau lipsă.

           Vânzarea se va realiza prin licitații publice săptămânale, începând de la prețul de înregistrare al stocului de 350.000 lei + TVA, cu scăderea prețului cu 10% din valoarea de pornire la fiecare ședință de licitație, până la adjudecarea bunurilor.

     Licitaţiile se vor organiza săptămânal, în zilele de marţi, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Persoanele interesate de achiziționarea bunurilor vor depune o garanție de 10% din prețul bunurilor, în contul avere al societății debitoare SC Elamety SRL cu nr. RO23BREL0002003069940100, deschis la Libra Internet Bank și se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop.

Toate informaţile privind vânzarea bunurilor pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0752.595636, fax 0234.542222, email: contexpert.bacau@gmail.com, www.contexpertbacau.ro.

Lichidator judiciar  Contexpert SPRL Bacău,

Asociat coordonator,  Radu N. Cobzaru