Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

            <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                 

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_________________________________________

SC Egreta  SRL Bacău – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J/04/2468/1994, CUI: 9229610; Dosar nr.2143/110/2015 al  Tribunalului Bacău ____________

           

                Nr.649 din 13.10.2020

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 

Subscrisa, EGRETA SRL – societate în faliment – Dosar nr. 2143/110/2015 al Tribunalului Bacau, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență, al Procesului verbal al adunării creditorilor nr. 585 din 10.09.2020, organizează  începând cu data de 10.11.2020, ora 10,00, la sediul lichidatorului din Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.102, vânzarea prin licitaţie publică pentru următorului bun imobil din patrimoniul debitoarei:

 

Denumire Adresă. Localizare Suprafață construită P+E mp  

Nr. cad./C.F. a Mun. Bacău

Preț pornire, fără tva –
Spatiu comercial P+E, construcţie pe teren proprietate privată a UAT Bacău, concesiune expirată Bacau, strada 9 Mai, parcare Piata Centrala, jud. Bacau 58 mp 62659-C1  

 

196.700 lei

 

Persoanele fizice sau juridice interesate, pentru a participa la licitaţie, vor depune în garanţie de participare de 10% din preţ. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunului, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, email:contexpert.bacau@gmail.com, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în documentaţia de vânzare, care conţine: regulamentul de vânzare, raportul de evaluare, extras CF, documentaţie cadastrală, acte proprietate; costul fiind de 500 lei.

Bunul se vinde liber de sarcini în cond art. 91 din Legea 85/2014. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunului imobil ce este scos la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

Licitaţiile vor continua lunar, în zilele de marţi, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar.

În cazul neadjudecării, prețul se va reduce cu câte 10% din prețul de pornire la fiecare două ședințe de licitație lunare, pe o perioadă de 10 ședințe de licitație, dar nu mai puțin de 50% din prețul de pornire. În situația neadjudecării la prețul redus cu 50% din prețul de pornire, se va convoca adunarea creditorilor pentru a se stabili o nouă modalitate de valorificare.

Următoarele ședințe de licitație va avea loc la: 08.12.2020, 12.01.2021, 16.02.2021, 16.03.2021, 13.04.2021, 11.05.2021, etc.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

SC EGRETA SRL,

Prin lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator ing.ec.Radu N. Cobzaru