Lichidator judiciar   CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048____________________________

SC Modem System  SRL – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J/04/1096/1996, CUI: 8819427, Dosar nr. 2560/110/2012* al  Tribunalului Bacău

Nr. 440  din  20.07.2020

Dosar nr. 2560/110/2012*

  Publicație vânzare

Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul în Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Modem System  SRL conform Încheierii din data de 08.02.2017, pronunţată în dosarul nr.2560/110/2012*, aflat pe rolul Tribunalului Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a hotărârilor adunării generale a creditorilor; continuă  vânzarea prin licitație publică a bunului imobil, spațiu comercial + teren aferent, în suprafaţa construită de 68,25 mp, situat în Bacău, str. Pictor Aman, nr. 22, jud. Bacău, la prețul de 110.500 lei, exclusiv tva.  Prețul a fost redus cu 15% față de valoarea de pornire.

        Persoanele fizice sau juridice interesate pentru participarea la licitaţie vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţiile privind vizionarea bunului, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0234.542222, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie, costul acestuia fiind de 100 lei.

        Bunurile se vând libere de sarcini în cond art.53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunului imobil ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

             Ședințele de licitație se vor organiza la sediul lichidatorului, bilunar, în zilele de marți, ora 10,00, prima ședință urmând a avea loc în data de 25.08.2020.

Se va organiza  sesiunea de 4 licitații la prețul de 110.500 lei (85% din prețul de pornire), iar dacă bunul nu se adjudecă va urma a treia  sesiune care va avea preț de pornire 97.500 lei (75% din prețul de pornire).

       Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru