Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

            <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048___________________________________

SC Servgrup SA Slanic Moldova–  societate în faliment, en  faillite, in bankruptcy

J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 255/110/2005** (2342/2005) al Tribunalului Bacau

Nr. 1368 din 14.11.2018.

Către,

OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE

 AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE,

SOLICITARE OFERTĂ

pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic

Subscrisa, Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Servgrup SA Slănic Moldova, conform Sentinței civile nr. 268 din 22.09.2006 pronunțată în Dosarul nr. 255/110/2005**, aflat  pe rolul Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.4 alin. (1), (2),(9), art. 23, 25 din Legea nr.85/2006 – privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – organizează selecţie de oferte pentru desemnarea operatorului economic prestator de servicii arhivistice, pentru prelucrare arhivă, depozitare și realizarea operațiunilor ulterioare pentru solicitanță, pentru documente ale SC Servgrup SA Slănic Moldova, societate aflată în procedura de faliment, de la înființare și până în prezent.

Se solicită prestarea urmatoarelor servicii:

1.PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (operațiuni de ordonare, prelucrare integrală, inventariere, selecționare documente)

  1. DEPOZITARE/CONSERVARE ARHIVĂ (operațiuni de preluare a fondului arhivistic, transport, manipulare și depozitare fond arhivistic)
  2. ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINȚE/EXTRASE

Termenul de preluare a arhivei este de 15 zile de la data inspecţiei arhivei, ce se află depozitată la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102.

Inspecţia arhivei la faţa locului se va face obligatoriu de către prestatorul de servicii arhivistice însoţit de reprezentantul lichidatorului judiciar, cheltuielile de deplasare vor fi incluse în prețul ofertat. Precizăm că documentele societății falite SC Servgrup SA aflate în posesia lichidatorului judiciar au aproximativ 1,5 m.l.

Plata serviciilor se va face ulterior preluării arhivei din contul avere al debitoarei.

Criteriul de selecţie este prețul minim ofertat, urmând a fi selectat operatorul economic prestator de servicii arhivistice autorizat cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva), care acceptă condiţiile mai sus menţionate și care deține experiența necesară dovedită.

Selectarea prestatorului de servicii arhivistice va fi supusă aprobării adunării creditorilor.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi

oferta de preț, pe total, până la data de 10.12.2018, inclusiv, prin fax, email sau poştă.

Vă mulțumesc!

Asociat coordonator:

ing.ec. Radu N. Cobzaru