Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                              

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_______________________________________

SC LONNE EURO MOB SA Cleja – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J04/717/1998, CUI: 10825552, Dosar nr. 2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău

Nr. 233 din 20.03.2019

Către,

Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI

SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE

pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei

 SC Lonne Euro Mob  SA

        Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator  judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, conform Sentinţei Civile nr. 604/2012 din 07.05.2012, pronunţată în Dosarul nr. 2766/110/2011** aflat  pe rolul Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art. 4, alin.(1), (2), (9), art.23, 25 din Legea nr. 85/2006 – privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență, organizează selecţie de oferte pentru desemnarea evaluatorului bunurilor imobile proprietatea SC Lonne Euro MOB  SA, la valoarea de piață, în vederea valorificării în cadrul procedurii falimentului.

Precizăm că activul total din loclaitatea Cleja, jud.Bacău, a fost dezmembrat prin operațiuni la ANCPI, iar cele 7 incinte rezultate urmează a fi valorificate individual:

          1.Teren, în suprafață de 6.228 mp, CF nr. 62408, Cleja +

          Construcții – 62408-C1 în suprafață de 27 mp; 62408-C2 în suprafață de 1730 mp; 62408-C3 în suprafață de 531 mp; 62408-C4 în suprafață de 1154 mp; 62408-C5 în suprafață de 194 mp; 62408-C6 în suprafață de 335 mp; 62408-C7 în suprafață de 94 mp.

           2.Teren, suprafață de 6.074 mp, CF nr. 62409, Cleja +

           Construcții – 62409-C1 în suprafață de 550 mp; 62409-C2 în suprafață de 1110 mp; 62409-C3 în suprafață de 849 mp; 62409-C4 în suprafață de 28 mp; 62409-C5 în suprafață de 126 mp; 62409-C6 în suprafață de 85 mp; 62409-C7 în suprafață de 131 mp;

62409-C8 în suprafață de 6 mp; 62409-C9 în suprafață de 15 mp.

  1. Teren, suprafață de 2.032 mp, CF nr. 62410, Cleja – drum de incintă ce sa va aloca ca și cotă indiviză celorlalte imobile și se va valorifica în indiviziune către cumpărători.
  2. Teren, în suprafață de 2.362 mp, CF nr. 62411, Cleja +

            Construcții – 62411-C1 în suprafață de 38 mp; 62411-C2 în suprafață de 29 mp; 62411-C3 în suprafață de 5 mp; 62411-C4 în suprafață de 153 mp; 62411-C5 în suprafață de 5 mp.

  1. Teren, în suprafață de 4.753 mp, CF nr. 62412, Cleja +

            Construcții – 62412-C1 în suprafață de 1037 mp.

  1. Teren, în suprafață de 4.194 mp, CF nr. 62413, Cleja +

            Construcții – 62413-C1 în suprafață de 1269 mp; 62413-C2 în suprafață de 16 mp; 62413-C3 în suprafață de 6 mp.

  1. Teren, în suprafață de 5.118 mp, CF nr. 62414, Cleja +

            Construcții – 62414-C1 în suprafață de 315 mp; 62414-C2 în suprafață de 461 mp; 62414-C3 în suprafață de 499 mp ; 62414-C4 în suprafață de 196 mp.                                                                                                                       Se solicită efectuarea evaluării la valoarea de piață conform S.E.V. ANEVAR.

           Se solicită o experiența în domeniu de peste 3 ani. Termenul de predare a raportului este de 30 de zile de la data desemnării/notificării.

Inspecţia la faţa locului se va face obligatoriu de către evaluator însoţit de reprezentantul lichidatorului judiciar, cheltuielile de deplasare vor fi incluse în onorariul ofertat. Se vor realiza rapoarte de evaluare pentru fiecare nou imobil întabulat.

           Plata onorariului se va face din contul avere al societății SC Lonne Euro MOB  SA în termen de 30 de zile după recepția rapoartelor de evaluare.

   Criteriul de selecţie este și  onorariul minim, urmând a fi selectat evaluatorul autorizat cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva). Prin participarea la procedura de selecție și depunerea ofertei la lichidator, se consideră că ofertantul a acceptat condiţiile mai sus menţionate.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi oferta de onorariu, pe total bunuri, până la data de 05.04.2018, inclusiv, prin fax, email sau poştă. Deschiderea ofertelor va avea loc la data de 08.04.2019, când se va notifica evaluatorul selectat.

Atașăm planul incintei și fotografii la solicitare.

 Vă mulțumim.

                         Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator,                                                                         Consilier juridic,

Radu N. Cobzaru                                                                               Irina Munteanu