Termloc SA societate în lichidare conform legii 31/1990

Bacău, strada George Bacovia, nr.41, judeţul Bacău, ONRC J04/295/1991, CUI  951324

Lichidator CONTEXPERT    S.P.R.L.

               <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel.  0234 542222, Fax 0374 095355; Tel mobil:  0744 390048

 

Nr. 340 din 07.07.2022

Către,

OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE

 AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE,

SOLICITARE OFERTĂ

pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic

Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, în calitate de lichidator desemnat prin hotărârea AGEA din 28.06.2022 a Termloc SA, organizează selecţie de oferte pentru desemnarea operatorului economic prestator de servicii arhivistice, pentru prelucrare arhivă, depozitare și realizarea operațiunilor ulterioare, pentru arhiva și documentele deținute de SC TERMLOC SA încă de la înființare, 1991, și de la fosta Regie autonome de administrare, intretinere fond locativ si energie termica Bacau.

Precizăm că arhiva/documentele societății contin state de plata și dosare de personal, restul documentelor fiind predate/casate, și se află depozitată la sediul acesteia, situat în Bacău, strada George Bacovia, nr.41; iar cantitatea estimată este de cca.30 ml.

 Se solicită prestarea urmatoarelor servicii:

1.PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (operațiuni de ordonare, prelucrare integrală, inventariere, selecționare documente);

  1. DEPOZITARE/CONSERVARE ARHIVĂ (operațiuni de preluare a fondului arhivistic, transport, manipulare și depozitare fond arhivistic), LEGĂTORIE;
  2. ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINȚE/EXTRASE, UTILIZARE

4.ALTE OBLIGAȚII LEGALE,

Serviciile vor fi realizate cu respectarea cerintelor legale specifice (Legea Arhivelor nr.16/1996, Normele de aplicare, etc).

Eliberarea documentelor către lichidatorul judiciar va fi gratuită.

Termenul de preluare a arhivei este de maxim 20 zile de la semnarea contractului.

Inspecţia/determinarea arhivei la locul de depozitare se va face obligatoriu de către prestatorul de servicii arhivistice, toate cheltuielile, inclusiv cele de manipulare, transport, deplasare, etc. vor fi incluse în prețul ofertat.

Plata serviciilor se va face pe măsura realizării operațiunilor.

Criteriul de selecţie este prețul minim ofertat, urmând a fi selectat operatorul economic prestator de servicii arhivistice autorizat, cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva), care acceptă condiţiile mai sus menţionate. Oferta trebuie să conțină: prețul pe ml pentru prelucrarea arhivistică, prețul de ml/lună pentru depozitare.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi oferta de preț, până la data de 20.07.2022, email la contexpert.bacau@gmail.com.

Lichidator   Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator,

ing.ec.Radu N. Cobzaru