Maşini tip Cutex de pliat şi tăiat benzi

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Subscrisa SC GLOBAL PRINT DISTRIBUTION SRL Bacău - societate în faliment - Dosar nr. 3918/110/2012* al Tribunalului Bacău, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116 -120 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei şi a Procesului verbal nr. 425 al adunarii creditorilor din 24.03.2017, continuă la data de 14.04.2017, ora 10, la sediul lichidatorului din Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile specifice industriei confecţiilor din patrimoniul debitoarei : -Maşină tip Cutex de tăiat benzi TBC 50 – 1 buc…

Vanzare actiuni (0,55%) SC Perla Moldovei SA Slanic Moldova

SC Servgrup SA Slănic Moldova - societate în faliment, en faillite, in bankruptcy J/04/2046/1993, CUI 5243000, Dosar nr. 2342/2005 al Tribunalului Bacau Prin Lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. Societate civila profesionala cu raspundere limitata - membru UNPIR nr.matricol 2A0012 - RSP 0140 Sediul social: Bacau, Str.Ionita Sandu Sturza nr.102, cod postal 600269, România Capital social: 42.000 lei , CIF: RO 20569559, http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com Tel./fax 0234 518595, 0234 542222; Tel mobil: 0744 390048 Nr. 79 din 16.01.2015 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Contexpert SPRL Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC Servgrup SA Slănic Moldova,…