Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                                

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048___________________________________________

SC CONIMPULS SA – societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J04/31/1991, CUI: 948426, Dosar nr. 4003/110/2016  al  Tribunalului Bacău______________

Nr. 158 din 26.02.2021

Către,

OPERATORI ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII ARHIVISTICE

 AUTORIZATI DE ARHIVELE NATIONALE,

SOLICITARE OFERTĂ

pentru servicii de specialitate în domeniul arhivistic

 

Subscrisa Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, judetul Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite SC CONIMPULS SA, cu sediul social Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 5, jud.Bacău, CUI: 948426, J04/31/1991, conform Sentinței civile nr. 442/2017 din data de 21.09.2017, pronunțată în Dosarul nr. 4003/110/2016 al Tribunalului Bacău, în conformitate cu dispoziţiile art.39 alin. (1), (2),(8), art. 61, 64 din Legea nr.85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa – organizează selecţie de oferte pentru desemnarea operatorului economic prestator de servicii arhivistice, pentru prelucrare arhivă, depozitare și realizarea operațiunilor ulterioare, pentru arhiva și documentele SC CONIMPULS SA – societate aflată în procedura de faliment – de la înființare (07.12.1992) și până în prezent. Domeniul de activitate al debitoarei : construcții.

Precizăm că arhiva/documentele societății falite SC CONIMPULS SA se află la sediul acesteia, situat în Bacău, str. Pictor Theodor Aman, nr. 94, et. 5, 6, jud.Bacău; iar cantitatea estimată este de cca.90 ml.

 

Se solicită prestarea urmatoarelor servicii:

1.PRELUCRARE ARHIVISTICĂ (operațiuni de ordonare, prelucrare integrală, inventariere, selecționare documente);

  1. DEPOZITARE/CONSERVARE ARHIVĂ (operațiuni de preluare a fondului arhivistic, transport, manipulare și depozitare fond arhivistic), LEGĂTORIE;
  2. ELIBERARE CERTIFICATE/ADEVERINȚE/EXTRASE, UTILIZARE

4.ALTE OBLIGAȚII LEGALE,

Serviciile vor fi realizate cu respectarea cerintelor legale specifice (Legea Arhivelor nr.16/1996, Normele de aplicare, etc).

Eliberarea documentelor către lichidatorul judiciar va fi gratuită.

Termenul de preluare a arhivei este de maxim 30 zile de la semnarea contractului.

Inspecţia/determinarea arhivei la locul de depozitare se va face obligatoriu de către prestatorul de servicii arhivistice, toate cheltuielile, inclusiv cele de manipulare, transport, deplasare, etc. vor fi incluse în prețul ofertat.

Plata serviciilor se va face ulterior preluării arhivei din contul avere al debitoarei pe măsura realizării operațiunilor.

Criteriul de selecţie este prețul minim ofertat, urmând a fi selectat operatorul economic prestator de servicii arhivistice autorizat, cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva), care acceptă condiţiile mai sus menţionate. Oferta trebuie să conțină: prețul pe ml pentru prelucrarea arhivistică, prețul de ml/lună pentru depozitare

Selectarea prestatorului de servicii arhivistice va fi supusă aprobării comitetului creditorilor.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi oferta de preț, până la data de 19.03.2021, inclusiv, prin fax, email sau poştă.

Lichidator judiciar   Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator,

ing.ec.Radu N. Cobzaru