Lonne Euro Mob, Cleja, Jud.Bacău – vanzare loturi: teren + construcții

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                          

http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048__________________________________

SC LONNE EURO MOB SA Cleja –societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J04/717/1998, CUI: 10825552, Dosar nr. 2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău

Nr.494 din 06.08.2020

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

SC LONNE EURO MOB SA Cleja – societate în faliment – Dosar nr.2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi al hotărârilor adunării generale a creditorilor nr.533 din 15.07.2019, continuă la data de 18.08.2020, ora 10, la sediul lichidatorului din Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza, nr.102, vânzarea prin licitaţie publică a imobilului proprietatea debitoarei, din str.Siretului, nr.15, sat Cleja, com.Cleja, jud. Bacău, cod poştal 607105, dezmembrat în 7 loturi (din care 5 loturi vândute) cu următoarea componență și prețuri de pornire:

Nr. lot Cartea funciară Suprafața teren în cotă exclusivă – mp Suprafața teren cotă indiviza drumul de acces – mp Construcții – mp Valoare de valorificare, inclusiv cota indiviza teren – lei, fără tva
2 62409 6.074 549 C1 – 550 mp; C2 -1110 mp; C3 – 849 mp; C4 – 28 mp (depreciat); C5 -126 mp; C6 – 85 mp; C7 – 131 mp;
62409-C8 -6 mp (depreciat); C9- 15 mp (depreciat).
448.700

Imobilul este poziţionat la 14 km de municipiul Bacău, direcţia sud, spre Bucureşti, acces pe drum asfaltat din E85 (DN2) la 500 m spre est – lunca Siretului, are toate utilităţile (curent, gaz, apa), are multiple posibilităţi de dezvoltare: industrială, agricolă, comercială şi parţial rezidenţială, coordonate GPS 46.402204, 26.948755, cu vecinătaţi: locuinţe unifamiliale, incinte firme, drumuri comunale pe 3 laturi, teren agricol.

Persoanele fizice sau juridice interesate pentru participarea la licitaţie vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunurilor, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0234.542222, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie, costul acestuia fiind de 500 lei. Cumpărătorilor le revin eventualele obligaţii de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare.   

      Prețul bunurilor a fost redus cu 30 % față de prețul inițial de pornire.

Bunurile se vând libere de sarcini în cond art. 53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

Plata integrală a vânzării se va face în maxim 90 de zile de la adjudecare.

       În cazul neadjudecării, următoarele ședințe de licitație sunt programate la ora 10,00, în zilele de: 01.09.2020, 15.09.2020, 29.09.2020, 13.10.2020, 27.10.2020; 10.11.2020. Ulterior licitațiile vor continua bilunar, în zilele de marți ale săptămânii, ora 10.00, până la vânzarea integrală.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

SC LONNE EURO MOB SA Cleja,

Prin lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. Bacău,

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru