Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                                                         

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_____________________________________

SC LONNE EURO MOB SA Cleja –societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J04/717/1998, CUI: 10825552, Dosar nr. 2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău

                                     

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 108 din 05.02.2019

SC LONNE EURO MOB SA Cleja – societate în faliment – Dosar nr.2766/110/2011*** al Tribunalului Bacău, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi al proceselor verbale ale adunării generale creditorilor nr.423/24.03.2017 și nr.1102/22.08.2018, continuă la data de 12.03.2019, ora 10, la sediul lichidatorului din Bacău, str.Ioniţă Sandu Sturza, nr.102, vânzarea prin licitaţie publică a imobilului proprietatea debitoarei, din str.Siretului, nr.15, sat Cleja, com.Cleja, jud. Bacău, cod poştal 607105, întabulat în cartea funciară:

Carte funciară Nr. cadastral Denumire Suprafaţe teren / construcții- mp
60145

 

130/1 Teren intravilan – curţi-construcţii 31.322
Supr. construită – 29 clădiri și construcții 8.745

 Platforma industrială, fostă fabrică de mobilă din comuna Cleja, jud. Bacău, conține clădiri și construcţii: 5 hale producţie, 4 depozite, 3 hangare, gater şi decojitor, sediu administrativ, 3 uscătoare, centrală termică, cântar basculă, cabină+magazie, bazin apă, cameră pompe, 2 magazii, birouri, cantină, etc – fost activ agro – zootehnic.

Preţul imobilului înscris în CF 60145 Cleja cu nr. cadastral 130/1 este de 1.204.400 lei, scutit de TVA.

Imobilul este poziţionat la 14 km de municipiul Bacău, direcţia sud, spre Bucureşti, acces pe drum asfaltat din E85 (DN2) la 500 m spre est – lunca Siretului, are toate utilităţile (curent, gaz, apa), are multiple posibilităţi de dezvoltare: industrială, agricolă, comercială şi parţial rezidenţială, coordonate GPS 46.402204, 26.948755, cu vecinătaţi: locuinţe unifamiliale, incinte firme, drumuri comunale pe 3 laturi, teren agricol.

Persoanele fizice sau juridice interesate, pentru a participa la licitaţie, vor depune în garanţie de participare de 10% din preţ. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunurilor, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0234.542222, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în Caietul de sarcini şi Regulamentul de licitaţie, costul acestora fiind de 1.000 lei. Cumpărătorilor le revin eventualele obligaţii de mediu în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Bunurile se vând libere de sarcini în cond art. 53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunurilor imobile ce sunt scoase la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

In caz de neadjudecare licitaţiile vor continua în zilele de 26.03.2019, 09.04.2019, 23.04.2019, 07.05.2019, 21.05.2019.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

SC LONNE EURO MOB SA Cleja,

Prin lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator Radu N. Cobzaru