Nr.285 din 19.04.2021

Dosar nr. 2828/110/2010**

Publicație vânzare imobile

Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C. Dalcomred SRL,  cu sediul în Oneşti, B-dul Oituz, nr. 25, jud. Bacău, având J04/1698/2008 CUI 24490813, conform Sentinţei Civile nr. 1312 din 22.11.2011, pronunţată în dosarul nr. 2828/110/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bacău;  în temeiul dispoziţiilor art. 116, alin.1 şi 2, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a hotărârilor adunării generale a creditorilor; continuă la data de 11.05.2021, ora 10, la sediul său, vânzarea prin licitație publică a imobilului:

Nr.

crt.

Specificație Valoare lei, fără tva
1 Activ 1- Teren intravilan în suprafața de 9.035 mp, NC 62653, CF 62653, din Târgu Ocna, bdul. Ferdinand I, nr. 55 (fostă Republicii), jud. Bacău și construcții existente: Atelier C2- Sc=264 mp, Hală confecții metalice C3 tronson I Sc=590 mp, Hală confecții metalice C3 tronson II Sc=750 mp, Hală confecții metalice C4 Sc=264 mp.  

 

616.000

(cca.126.000 Euro)

Prețul bunurilor a fost redus cu 30% față de valoarea de pornire de 880.000 lei.  Persoanele fizice sau juridice interesate pentru participarea la licitaţie vor depune o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire în contul avere, în contul avere al debitoarei, RO81BREL0002002512000100 deschis la Libra Internet Bank. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţiile privind vizionarea bunului, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza, nr.102, www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com şi sunt cuprinse în Regulamentul de licitaţie, costul acestuia fiind de 1.000 lei.

        Bunurile se vând libere de sarcini în condițiile art.53 din Legea 85/2006. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra imobilelor ce sunt scoase la vânzare au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

Ședințele de licitație se vor organiza la sediul lichidatorului, lunar, în zilele de marți, ora 10,00, iar în cazul neadjudecării bunurilor următoarele ședințe de licitație vor continua, la același preț, în zilele: 08.06.2021, 06.07.2021, 10.08.2021, 14.09.2021.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator: Radu N. Cobzaru