INFORMARE CĂTRE PERSOANELE INTERESATE

PENTRU CUMPĂRARE IMOBILE din com Ghelinţa, jud Covasna

Subscrisa, SC MOZAIK BUILDING SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr 6, bl 8C, sc 1, et 6, ap 17, sect. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7443/2013, având CUI: 22227595, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, conform Sentinţei civile nr 7337/2014 din 17.09.2014, pronunţată în Dosarul nr. 13583/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti,

  • Având în vedere Sentința civilă nr. 2919/2017 din data de 05.2017, pronunțată în Dosarul nr. 6076/3/2015 al Tribunalului București, rămasă definitivă prin Hotărârea din data de 26.02.2018, pronunțată în Dosarul nr. 6076/3/2015 al Curții de Apel București, vă informăm că imobilele:
  • teren (categorie curţi-construcţii) în suprafaţă de 1.825 mp, conform CF 23093 a com Ghelniţa, jud Covasna, nr casdastral 23093, nr top. 3009/1, 3007/1, 30051, 3005/3, 3005/4, 3001/1, 2998/1 şi construcţii anexă – uscător cereale nr crt A1.1, nr cadastral 23093-C1,
  • arătură (teren arabil) în suprafaţă de 1.189 mp, conform CF 23521 a com.Ghelniţa, jud Covasna, nr top. 3009/2, 3007/2, 3005/2, 3002/2, 3001/2, 2998/2,

ce au făcut obiectul vânzării prin contractul de vânzare cumpărare nr 1267/23.07.2012 emis de BNP Papp Ibolya, au fost aduse în patrimoniul SC MOZAIK BUILDING SRL.

Imobilele urmează a fi inventariate, evaluate și  valorificate în cadrul procedurii falimentului.

Persoanale interesate în cumpărarea imobilelor pot formula oferte, cu precizarea prețului, către lichidatorul judiciar.

 Bacău, 07.05.2018

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău

Asociat coordonator  ing.ec. Radu N. Cobzaru