S.C. “CONT – EXPERT” S.A. Bacău 

<consultanţă> <evaluări > <expertize>                     

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269 ,

Registrul Comerţului : J 04 / 589/ 1992 , CIF: RO 948655 , Capital social:  94.380 lei

http://www.contexpertbacau.ro, email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel. 0234 542222; Fax 0374 095355; Tel mobil:  0744 390048

 

  HOTĂRÂRI ale Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor,

din data de 25.05.2022, ora 10:00

  Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor Cont – Expert SA Bacău – AGEA – a fost convocată prin publicarea în Monitorul Oficial al României nr.1564 din 14.04.2022, pe paginile de internet ale societății, www.contexpertbacau.ro la data de 15.04.2022, în ziarul România Liberă din data de 18.04.2022; precum și prin afișare la avizierul firmei de la sediul social.

AGEA legal constituită la prima convocare din data de 25.05.2022, ora 10:00, la sediul social, hotărăște, cu votul acționarilor ce reprezintă peste 96 % din capitalul social și din drepturile de vot, următoarele:

  1. Se aprobă dizolvarea și lichidarea, în scopul radierii, societății Cont – Expert SA Bacău în conformitate cu art.227 din Legea nr.31/1990, modificată și completată, și cu dispozițiile actului constitutiv.
  2. Se numește ca lichidator pentru realizarea procedurilor de lichidăre și radiere a C.I.I. Barbu Toader, practician în insolvență membru UNPIR, cu nr.matricol 1B0085, din loc.Bogdan Vodă, com.Săuncești, Calea Romanului, nr.9, jud.Bacău.
  3. Se aprobă data de 10.06.2022 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărei se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
  4. Se împuterniciște acționarul Cobzaru Radu Nicolae, legitimat cu CI seria ZC nr.564775, pentru îndeplinirea formalităților legale de înregistrare și publicitate a hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului.

Semnături:

Acționar și Administrator unic Cobzaru Mihai – reprezentând 79,71% din drepturile de vot și din capitalul social

Acționar și Împuternicit Cobzaru Radu Nicolae – reprezentând 16,53% din drepturile de vot și din capitalul social