Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidatorul judiciar al SC LONNE EURO MOB SA Cleja, jud.Bacău – societate în faliment – Dosar nr. 2766/110/2011** al Tribunalului Bacau, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, oferă pentru închiriere bunurile imobile aflate în proprietatea debitoarei din sat Cleja, com Cleja, jud Bacău:

-Platformă industrială (fostă fermă agrozootehnică transformată în fabrică de prelucrarea lemnului), formată din:

                    – teren intravilan 53.144 mp,

                    -25 construcţii cu diverse suprafeţe şi diverse înălţimi, în suprafaţă construită totală de 10.814,80 mp: 3 hale producţie, 6 depozite, 2 hangare,  gater şi decojitor, sediu administrativ, 3 uscatoare, centrala termică, cântar basculă, cabină+magazie, bazin apă, cameră pompe, 2 magazii, şoproane, casa protocol, cantina, etc.

Se pot depozita diverse produse: produse agricole, mărfuri industriale, alimentare şi nealimentare. Pe amplasamente se pot dezvolta diverse activităţi productive, agricole, creşterea animalelor, păsărilor, exploatarea lemnului, etc.

Chirira este negociabilă funcţie de suprafaţa închiriată şi perioada de închiriere.

Amplasamentul este poziţionat la 14 km de municipiul Bacău, direcţia sud, spre Bucureşti, acces pe drum pietruit din E85 (DN2) la 1.000 m spre est, are toate utilităţile,  are multiple posibilităţi de dezvoltare: industrială, agricolă, comercială şi parţial rezidenţială. Vecinătaţi: locuinţe unifamiliale, incinte firme, drumuri comunale pe 3 laturi, teren agricol.

Persoanele fizice sau juridice interesate pentru închiriere se vor adresa lichidatorului pentru a inspecta construcţiile şi vor depune o cerere de interes în care vor menţiona suprafaţa dorită pentru închiriere, perioada de timp şi preţul propus.

Oferta şi negocierea se va realiza la lichidatorul Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0234/518.595, email: contexpert.bacau@gmail.comwww.contexpertbacau.ro

Construcţiile se închiriează aşa cum sunt, cu dotările care sunt pe teren.

SC LONNE EURO MOB SA Cleja,

Prin lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator Radu Cobzaru