CAMERA EXECUTORILOR JUDECATORESTI DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU

“CHITICEANU & ASOCIATII”

SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECATORESTI

Bacau, str. Ion Ghelu Destelnica (fosta Trotus), nr.5, jud. Bacau, cod postal 600266

CIF 33256103, CONT: RO34 BREL 0002 0008 4939 0100 deschis la Libra Internet Bank S.A.

E-mail: executorchiticeanu@gmail.com; executorelena@yahoo.ro

Telefon / fax: 0234 511856

       

DOSAR NR. 121/EX/2013                                                                                                                                                                 

Data  18.12.2020

 Publicaţie de vânzare imobiliară

Termen nr. 3

  

Subscrisa ”CHITICEANU & ASOCIATII” – S.C.P.E.J., cu sediul în Bacau, strada Ioan Ghelu Destelnica, (fosta str. Trotus) nr. 5, jud. Bacau, reprezentata prin CHITICEANU ELENA, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel BACAU.

În conformitate cu dispoziţiile art. 840 alin. 1 C. pr. civ., aducem la cunoştinţa generală că, în data de 18.01.2021, orele 1000, va avea loc la sediul biroului ”CHITICEANU & ASOCIATII” – S.C.P.E.J. din Bacau, str. Ioan Ghelu Destelnica (fosta str. Trotus), nr. 5, jud. Bacau, vânzarea la licitaţie publică a bunurilor imobile, proprietatea debitoarei MORARU GABRIELA , respectiv:

  • suprafata totala de 590 m.p. (341 m.p. teren curti constructii si 249 m.p. teren arabil) situata in intravilanul Comunei Faraoani, Str. Maslinului, nr. 22, judetul Bacau, sola 27, parcela 876/16, avand nr. cadastral 60578 si nr. C.F. 60578 Faraoani, teren imprejmuit cu gard de fier cu beton, lemn cu beton si plasa de sarma, impreuna cu constructiile: locuinta casa (P+1) suprafata desfasurata 197 m.p., construita la sol 110 m.p. cu fundatie de beton armat, cu pereti din caramida, compusa din 2 camere, bucatarie, baie, hol, terasa-la parter si 2 camere, baie si hol-la etaj, acoperita cu tabla tip tigla, edificata in anul 2009, avand nr. cadastral 60578-C1, sopron cu suprafata construita la sol si desfasurata 36 m.p. acoperit cu tabla, edificat in anul 2009 avand nr. cadastral 60578-C2, precum si copertina cu suprafata construita la sol si desfasurata de 34 m.p. acoperita cu tabla, avand nr. cadastral 60578-C3 (fara acte) proprietatea debitoarei MORARU GABRIELA (aceasta fiind obligata la plata sultei catre MORARU VALENTIN)conform Sentintei civile nr. 2989 din 09.05.2016 pronuntata de Judecatoria Bacau in ds. 2348/180/2015,

debitoarea MORARU ST. GABRIELA domiciliata in com/sat Faraoani, str. Maslinilor, nr. 22 (fost nr. 706/5), jud. Bacau datorand creditoarei SC DENIS-CLAU INVEST SRL prin lichidator judiciar CONTEXPERT SPRL, cu sediul in Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr. 102, jud. Bacau suma de: 155.378,31 lei ce reprezintă pasivul neacoperit al debitoarei falite (150.817,00 lei) si  cheltuieli de executare (4.561,31 lei) conform titlurilor executorii: Sentinta civila nr. 1458 din 21.11.2012 pronuntata de Tribunalul Bacau in ds. 86/110/2012/a1* ramasa definitiva prin Decizia Civila nr. 927 din 05.03.2013 pronuntata de Curtea de Apel Bacau in ds. 86/110/2012/a1*, Incheiere nr. 121/EX/2013 din 15.10.2020 de actualizare cheltuieli executare emisa de ”CHITICEANU & ASOCIATII” – S.C.P.E.J. coroborata cu celelalte Incheieri anterioare.

Bunurile  imobile  prezinta urmatoarele caracteristici tehnice:

  • proprietatea este amplasata in zona periferica/rezidentiala a satului Faraoani. Zona este rezidentiala cu case si vile. Amplasare favorabila cu acces la strada Maslinului. Imobilul disopune de: retea rurala de energie electrica, fosa septica, retea urbana de telefonie , cablu si internet;
  • Terenul intravilan avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 590 mp cu deschidere de 10,42 m la strada Maslinului, cu venicii: la N- nr. cad. 428, la E – teren detinut fara acte, la S – casa Iosif, la V – str. Maslinului , imprejmuirea este realizata pe toate laturile, forma regulata, suprafata in panta usoara de la vest la est, utilitati – electricitate;
  • Constructia C1 avand regimul de inaltima P+1 cu aria cobstruita la sol de 110 mp, si aria construita desfasurata de 197 mp
  • Caldirile C2 si C3 fara acte in suprafata de 34 mp sunt doua constructii usoare tip sopron cu structura din lemn si invelitoare din placi azbociment sau tabla profilata .

Preţul de incepere a licitatiei este de  119.570  lei (valoare fara TVA), redus 50% fata de  Raportul de evaluare imobiliara intocmit de d-l evaluator  TIMPAU OVIDIU – evaluator autorizat ANEVAR/07.10.2020.

Imobilul este grevat de urmatoarele drepturi:

  • Somatie de plata notata sub nr. 43161/24.09.2013 la cererea creditoarei S.C. DENIS CLAU INVEST SRL prin lichidator judiciar CONTEXPERT SPRL prin BEJ Chiticeanu Elena, Somatie de plata notata sub nr. 18450/28.03.2014 la cererea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Bacau, Somatie de plata notata sub nr. 8987/08.02.2018 la cererea creditoarei CONTEXPERT SPRL prin BEJ Chiticeanu Elena; Intabulare drept de ipoteca legala notata sub nr. 10078/13.02.2018 la cererea lui Moraru Valentin; Somatie de plata notata sub nr. 78516/24.09.2019 la cererea creditoarei INVESTCAPITAL L.T.D. prin BEJ CIOBANU VASILE BOGDAN.

  Prezenta publicaţie de vânzare s-a emis in 9 (noua) exemplare si a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 839 C. pr. civ. şi afişată la sediul biroului ”CHITICEANU & ASOCIATII” – S.C.P.E.J., la creditoare, la Primăria Comunei Faraoani, la locul unde se află bunul imobil, la domiciliul debitoarei şi la Judecătoria Bacau, încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul de executare.

         De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată si avand in vedere dispoz. art.839 alin 4 indice 1, publicitatea vânzării imobiliare se va face şi prin intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ţinut de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti (pe site-ul UNEJR, www.registru.uniuneaexecutorilor.ro), precum si intr-un ziar – Ziarul Financiar.

        Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

         Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit sa se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată să prezinte oferte de cumpărare. Vanzarea la licitatie se va efectua separat pentru fiecare imobil sau corp de proprietate, cu respectarea prevederilor legale, iar acestea se vor vinde la cel mai mare pret oferit. Creditorii urmaritori sau intervenienti nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) si art. 844 alin. 1 C. pr. civ., „termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei”, iar ofertanţii trebuie să consemneze la dispoziţia executorului judecă­toresc, cel mai târziu cu o zi inaintea termenului de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, ce poate fi consemnata în contul: RO07 BREL 0002 0008 4939 0101- deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. SUC. BACAU, cont de consemnări la dispoziţia Societatii civile ”CHITICEANU & ASOCIATII” – S.C.P.E.J., prin executor judecatoresc CHITICEANU ELENA – CIF 33256103, iar recipisa LIBRA INTERNET BANK va fi atasata ofertei/cererii de cumparare, care vor fi depuse, pana la termenul stabilit pentru vanzare, la executorul judecatoresc.

În conformitate cu dispoziţiile art. 844 alin. 2 si 3 C. pr. civ., creditorii urmăritori sau intervenienţi, coproprietarii pe cote părţi sau titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare, dar conform art. 844 alin 4 C. pr. Civ., daca valoarea creantei ipotecare sau valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei prevazute in alin. 1 se va completa diferenta.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de doua pagini.