Camera de camin, 25mp, Bacău, str. Narciselor, nr.12, sc.A, et.4, ap.417

Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

            <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

Capital social: 42.000 lei ,  CIF: RO 20569559                                                                              

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048_____________________________________

SC Egreta  SRL Bacău- societate în faliment, in bankruptcy, en faillite

J/04/2468/1994, CUI: 9229610; Dosar nr.2143/110/2015 al  Tribunalului Bacău ____________

           

             Nr.187 din 05.03.2019

 PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Subscrisa, EGRETA SRL– societate în faliment – Dosar nr. 2143/110/2015 al Tribunalului Bacau, prin lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău, în temeiul dispoziţiilor art. 154 alin.1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de  prevenire a  insolvenţei şi de insolvență, al Procesului verbal al adunării creditorilor nr.438 din data de 27.03.2018,  continuă la data de 09.04.2019 și, ulterior, în fiecare zi de marti, ora 11.00, la sediul lichidatorului din Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.102, vânzarea prin licitaţie publică pentru următorului bun imobil din patrimoniul debitoarei:

Nr.

crt.

Denumire Adresă Suprafață – mp  

Nr. cad./C.F. a Mun. Bacău

Preț pornire, fără tva –
1. Cameră de cămin Bacău, str. Narciselor, nr.12, sc.A, ap.417, jud. Bacău 24.39 mp și teren în folosință 462/A;417, CF nr. 60118-C1-U20

 

 

40.600

Pret total 40.600 + tva = 48.314 lei. Persoanele fizice sau juridice interesate, pentru a participa la licitaţie, vor depune în garanţie de participare de 10% din preţ. În caz de neadjudecare, garanţia va fi returnată.

Toate informaţile privind vizionarea bunului, organizarea licitaţiilor şi vânzarea, pot fi obţinute de la sediul lichidatorului judiciar Contexpert S.P.R.L. Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr.102, tel. 0234/542222, email:contexpert.bacau@gmail.com, www.contexpertbacau.ro şi sunt cuprinse în regulamentul de vânzare ,costul fiind de 300 lei.

Bunul se vinde liber de sarcini în cond art. 91 din Legea 85/2014. Persoanele fizice sau juridice care pretind vreun drept asupra bunului imobil ce este scos la vânzare, au obligaţia să facă lichidatorului judiciar dovada acestui drept cu cel puţin 5 zile înainte de data licitaţiei.

În caz de neadjudecare timp de cinci şedinţe de licitații săptămânale consecutive de la data  primei licitații, la prețul anunțat, se vor organiza noi şedinţe de licitaţie publică cu reducerea prețului cu 10% din prețul inițial, la fiecare cinci ședințe săptămânale. Licitaţiile vor continua săptămânal, în fiecare zi de marți, ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar.

Prezentul anunţ constituie şi notificare către creditori şi debitori şi orice altă persoană interesată în cauză.

SC EGRETA SRL,

Prin lichidator judiciar CONTEXPERT S.P.R.L. BACĂU

Asociat coordonator ing.ec.Radu N. Cobzaru