Lichidator judiciar     CONTEXPERT    S.P.R.L.

                <practician în insolvenţă >

–  Societate profesională cu răspundere limitată – membru UNPIR  nr.matricol 2A0012, RFO-II- 0140 –

Sediul social: Bacău, Str.Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269

http://www.contexpertbacau.ro, Email: contexpert.bacau@gmail.com

Tel./fax 0234 542222; Tel mobil:  0744 390048______________________________________

SC MOZAIK BUILDING SRL Bucureşti societate în faliment, in bankruptcy, en faillite,

J40/7443/2013, CUI: 22227595, Dosar nr. 13583/3/2014 al Tribunalului Bucureşti

Nr. 968 din 23.07.2018

Către,

 

Evaluator autorizat membru ANEVAR cu specializarea EPI

SOLICITARE OFERTĂ EVALUARE

pentru valorificarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei SC Mozaik Building SRL

 Subscrisa, Contexpert SPRL, cu sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr. 102, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei în faliment SC MOZAIK BUILDING SRL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Unirii, nr. 6, bl. 8C, sc. 1, et. 6, ap. 17, sect. 4, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/7443/2013, având CUI: 22227595; desemnat conform Sentinţei civile nr. 7337/2014 din 17.09.2014, pronunţată în Dosarul nr. 13583/3/2014, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (1), (2),(9), art. 23, 25 din Legea nr. 85/2006 – privind procedurile de prevenire a insolvenței si de insolvență, organizează selecţie de oferte pentru desemnarea evaluatorului bunurilor imobile proprietatea SC Mozaik Building SRL, la valoarea de piață, în vederea valorificării în cadrul procedurii falimentului:

  • Teren arabil, în suprafață de 1.189 mp, având nr. top. 3009/2, 3007/2, 3005/2, 3002/2, 3001/2, 2998/2, CF nr. 23521 Ghelința;
  • Teren intravilan, în suprafață de 1.624 mp, având având nr. cadastral 24631, CF nr. 24631 Ghelința, teren cu categoria curți-construcții, pe care se află amplasate clădiri;
  • Uscător cereale – hală+birouri, suprafață construită la sol de 1.050 mp, având nr. cadastral 24631-C1, CF nr. 24631 Ghelința.

Se vor evalua distinct și eventualele îmbunătățiri/modernizări/reparații capitale aduse imobilelor.

Bunurile imobile sunt situate în loc. Ghelința, str. Hilib, nr. 80, jud. Covasna.

Odată cu inventarierea imobilelor mai sus menționate de către lichidatorul judiciar, se va realiza și inspecția proprietății de către evaluator. Se solicită efectuarea evaluării la valoarea de piață conform S.E.V. ANEVAR 2018.

Termenul de predare a raportului este de 20 de zile de la data inspecţiei bunurilor.

Inspecţia la faţa locului se va face obligatoriu de către evaluator însoţit de reprezentantul lichidatorului judiciar, cheltuielile de deplasare vor fi incluse în onorariul ofertat. Plata onorariului se va face din contul avere, după valorificarea bunurilor de evaluat, întrucât nu dispunem de lichidități la acest moment.

Criteriul de selecţie este onorariul minim, urmând a fi selectat evaluatorul autorizat cu oferta de preţ cea mai mică (exclusiv tva). Prin participarea la procedura de selecție și depunerea ofertei la lichidator, se consideră că ofertantul a acceptat condiţiile mai sus menţionate.

În cazul în care sunteţi interesat de contractarea lucrării vă rugăm să ne transmiteţi oferta de onorariu, pe total bunuri, până la data de 03.08.2018, inclusiv, prin fax, email sau poştă.

Lichidator judiciar Contexpert SPRL Bacău